MENU »

Księga przychodów i rozchodów

Zakres usług:

  • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku dochodowego
  • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
  • Ustalanie wysokości należnego podatku dochodowego
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji takich jak PIT, VAT