MENU »

Ewidencja magazynowa

Zakres usług:

 • Tworzenie kartoteki kontrahentów
 • Tworzenie kartoteki artykułów i usług
 • Tworzenie dokumentów magazynowych / bilans otwarcia, remanent, PZ, WZ, MM, ZU, SU, zamówienia odbiorców i własne /
 • Tworzenie dokumentów handlowych / faktura VAT, rachunek zwykły, paragon, faktura korygująca VAT, faktura pro forma /
 • Obsługa dowolnej liczby magazynów 
 • Rozchodowanie towaru metodą FIFO lub LIFO, wybór z konkretnej dostawy 
 • Ewidencja magazynowa prowadzona w cenach rzeczywistych netto i brutto 
 • Stan magazynu, oferty, cenniki 
 • Różnorodne zestawienia dokumentów magazynowych i handlowych, rejestry VAT 
 • Zestawienia obrotów magazynowych 
 • Sumaryczne stany zamówień i rezerwacji 
 • Analizy zakupów, sprzedaży i zysków wg różnych kryteriów 
 • Rejestry dokumentów i wykaz najlepszych odbiorców