MENU »

Administrowanie kadrami i płacami

Administracja płacami:

 • Sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych w następujących systemach wynagradzania: miesięcznym, godzinowym, akordowym, godzinowo-akordowym i prowizyjnym
 • Sporządzanie rachunków dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło i kontraktów menedżerskich
 • Rozliczanie nieobecności na listach płac oraz obliczanie wynagrodzenia za czas choroby
 • Prowadzenie ewidencji nieobecności z podziałem na nieobecności spowodowane chorobą lub macierzyństwem, urlopem wypoczynkowym i innymi przyczynami.
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika
 • Rejestrowanie zmian danych w trakcie zatrudnienia 
 • Sporządzanie deklaracji PIT-4, PIT-11, PIT-40
 • Wydruk pasków płacowych
 • Przygotowanie deklaracji PFRON
 • Przygotowywanie deklaracji GUS

 

Administracja kadrami:

 • Przygotowywanie umów o pracę
 • Przygotowywanie umów cywilno-prawnych
 • Prowadzenie zgodnie z przepisami prawa dokumentacji zatrudnienia
 • Ustalanie prawa do uprawnień pracowniczych
 • Prowadzenie wykazu brakującej dokumentacji w aktach osobowych pracowników